Bölüm Hakkında

GENEL BİLGİLER

Tarihçesi:

ALKÜ Mimarlık Bölümü 2019-2020 akademik yılında lisans eğitimine başlamıştır. 

Amacı:

ALKÜ Mimarlık Bölümü’nün amacı, çağdaş mimarlık mesleğinin gerekliliklerini eğitim ortamına taşıyarak, toplumsal farkındalık ve etik sorumluluk sahibi, tarihi ve kültürel değerlere ve insana saygılı, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen meslek insanları yetiştirmektir.

Lisans Programı:

ALKÜ Mimarlık Bölümü lisans programı 4 akademik yıl ya da 8 dönem/yarıyıldır. Eğitim dili Türkçe’dir. Lisans programı ders planında farklı disiplinler arasında işbirliğine öncelik veren bütüncül bir yaklaşım benimsenmiştir. İlk yılı itibariyle mimarlığa giriş, temel tasarım, mimari anlatım teknikleri ve mimarlıkta araştırma yöntemleri dersleri verilir. Mimarlık alan dersleri ikinci yıldan itibaren ağırlığı artarak devam eder. Zorunlu alan dersleriyle öğrencilerin mesleğe hem teorik, hem pratik seviyede hakimiyet sağlaması amaçlanırken, alan seçmeli dersleri ile mesleki vizyonlarının genişletilmesi hedeflenir. Ayrıca lisans programına ait alan dışı seçmeli dersler ile öğrencilerimizin ilgi duydukları farklı konularda gelişmeleri ve faaliyetlerini sürdürebilmeleri amaçlanır.

ALKÜ Mimarlık Bölümü dört yıllık lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mimarlık Lisans Diploması ve Mimar unvanı almaya hak kazanır.

BÖLÜM BAŞKANI

Adı Soyadı: Prof.Dr. Deniz A. Kanoğlu

Görev: Bölüm Başkanı

Birim: Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Bölüm: Mimarlık Bölümü

E-Posta: deniz.kanoglu@alanya.edu.tr      

Telefon: 0(242) 510 60 60 / 5021