Misyon - Vizyon - Amaç

Misyonumuz

Evrensel değerlere bağlı, insanlığa hizmet merkezli bir yönetim anlayışı ile uluslararası standartlara uygun etkin ve kaliteli sanat, tasarım ve mimarlık eğitimi ve öğretimi sunmak.

Mesleki alanda ulusal ve uluslararası projeler üretmek, sektör ve toplum işbirliğine en üst düzeyde katkıda bulunmak.    

Çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve yetenekleri birleştirerek kendini özgürce ifade edebilen ve etik değerleri özümseyen, araştırmacı, yenilikçi, özgün, çevreye duyarlı ve nitelikli öğrenciler yetiştirmek.

 

Vizyonumuz

Yerelden evrensele uzanan tarihsel süreçte ortaya çıkan tüm sanatsal, kültürel ve mimari birikimleri ve deneyimleri himaye eden, eserlerini ve çalışmalarını toplumla paylaşan, özgün ve kalıcı olabilmeyi başaran bir Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olmaktır.

Tarihi ve kültürel değerlere ve insana saygılı, çevreye ve topluma duyarlı, eleştirel düşünceye açık, hoşgörülü, aynı zamanda başka disiplinlilerle işbirliği yapabilen ve paylaşabilen, bilgi ve teknolojik gelişmelere yatkın, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, başarılı öğrenciler yetiştirmektir.

 

Amaçlarımız

Amaç: 01

Eğitim-Öğretim Alanında Niteliğin Artırılması

Amaç: 02

Bilimsel Altyapı ve Akademik Yapının Geliştirilmesi

Amaç: 03

Sektörle İşbirliği ve Toplumsal Gelişime Katkının Sağlanması

Amaç: 04

Kurumsal Kültür ve Kapasitenin Geliştirilmesi