GAZİPAŞA GÜNEYKÖYDE KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Antalya Gazipaşa Güneyköy Antiochia Ad Cragum'da bu yıl kazı çalışmaları 21.06/21.08 2021 tarihleri arasında Nebraska Üniversitesinden Prof. Dr. Michael Hoff başkanlığında başlıyor. Kazı çalışmalarına ALKÜ Mimarlık bölümü öğretim üyesi Nisa Y.ERKOVAN kazı başkanı 1. yardımcısı, Kastamonu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Asena KIZILARSLANOĞLU kazı başkanı 2. yardımcısı olarak katılacak. Ayrıca farklı disiplinlerden bir çok öğretim üyesi ile öğrenciler kazı çalışmalarında yer alacaklar. ALKÜ Mimarlık Bölümü 2. sınıf öğrencilerinin zorunlu stajlarının başlaması ile 4 öğrencimiz kazı çalışmalarında stajlarını tamamlayacaklardır. COVID-19 Pandemisi nedeniyle 2020 yılı kazı sezonunda küçük bir ekiple depo çalışmaları yapılmıştı. Bu yıl yaklaşık 60 kişilik bir ekiple arazide belirlenen  yapılarda kazı çalışmaları yapılması planlanmaktadır.

 

 

ANTIOCHIA AD CRAGUM​ NERESİDİR?

Antiochia ad Cragum antik kenti, Antalya İli Gazipaşa İlçesi Güney Köyü sınırları içinde yer alır. Kentin ve limanının bulunduğu bölge, MÖ 1. yüzyılın ilk yarısında bu sahillerde faaliyet gösteren ve doğu Akdeniz’in kıyı yerleşimlerini ve ticaret gemilerini yağmalayan Kilikia korsanlarının sığınma alanlarından biridir. MÖ 67 yılında General Pompeius Magnus komutasındaki Roma donanmasının Korakesion (Alanya) yakınlarında kazandığı zaferle korsan belasına son verilmiş, ardından tüm bölgedeki korsan sığınakları sırasıyla ele geçirilmiştir. MS. 38 yılında Roma imparatoru Gaius (Caligula?) bölgenin yönetimini kısa bir süreliğine Roma’ya bağlı Kommagene kralı IV. Antiochos’a bırakır ve hemen kısa bir süre sonra geri alır. İmparator Claudius döneminde, MS. 41 yılında bölgenin idaresi tekrar IV. Antiochos’a verilir. Roma imparatoru Vespasian’ın MS 72 yılında bölgeyi genişletilmiş Kilikia eyaletinin bir parçası olarak Roma idaresine almasına kadar Antiochos bölgeyi yönetir. Bu dönem içinde kurduğu kentlerden biri de, kendi adını verdiği Antiochia ad Cragum’dur. Antiochia ad Cragum antik kenti, Toros dağ silsilesinden denize doğru uzanan eğimli bir yamaç üzerinde konumludur. Bir kıyı kenti olmasına rağmen, kent merkezi deniz seviyesinden yaklaşık 300-350 m yükseklikte, çeşitli yönlerden kayalık ve sarp yamaçlarla çevrilen bir konumdadır ki bu özelliği kenti denizden gelebilecek saldırılara karşı koruyan doğal bir savunma sistemi oluşturur. Antik kentin mimari kalıntılarının yoğunlaştığı ve nisbeten sağlam olarak günümüze ulaştığı yaklaşık 24 hektarlık bölümü modern Güney Köyü ile iç içedir.

 

 

PROJENİN GEÇMİŞİ

Proje üyelerinden Hoff ve Townsend, 1996-2005 yılları arasında, bölgedeki ayakta kalabilmiş mimari kalıntıların tespitine yönelik bir araştırma projesi yaparlar. Bu çalışma, Purdue Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nicholas Rauh başkanlığında sürdürülen Dağlık Kilikya Arkeolojik Araştırma Projesi’nin (RCASP) bir koludur aynı zamanda. RCASP’nin ana amacı, bölgedeki Antiochia ad Cragum gibi büyük kentlerin ve daha küçük ölçekli yerleşimlerin kalıntılarının dokümantasyonunu yapmak ve kayıtlarını tutmaktır. Geçen süreç içerisinde, konuyla ilgili pek çok bilimsel makale yayınlanmış olup, tüm araştırma sonuçlarını içeren kapsamlı bir yayının hazırlıkları da devam etmektedir. 2004 yazında, RCASP üyeleri, Alanya Müzesi Müdürü, Gazipaşa ilçesinin yerel yöneticileri ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasındaki görüşmeler neticesinde, Antalya ili Gazipaşa ilçesi Güney köyünün bulunduğu alanda konumlu olan Antiochia ad Cragum Roma kentinde bir kazı projesi başlatma fikri gelişir. Bunun neticesinde, kentin en yüksek kotta konumlu yapısı olan tapınağın kazı, onarım ve yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik bir kazı projesi başlatılmasına karar verilir. Böylece, Prof. Hoff başkanlığında, Antiochia ad Cragum Arkeolojik Araştırma Projesi (ACARP) adıyla yeni bir proje başlatılır. Antik kentin kazıları ilk olarak 2005 yılında Alanya Müzesi başkanlığında ve Nebraska Üniversitesi’nden Prof. Dr. Michael Hoff yönetiminde başlatılmış, 2009 yılından günümüze kadar da Bakanlar Kurulu izniyle yine Prof. Hoff başkanlığında sürdürülmüştür. Bu yeni proje, ilk etapta tapınağa yönelik olarak planlanmış olsa da ilerleyen yıllarda kentin diğer yapılarına da yönelinerek geniş çaplı bir arkeolojik proje haline gelir.

Prof. Dr. Michael HOFF başkanlığında 2019 yılından bu yana Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Nisa YILMAZ ERKOVAN’ın kazı başkan yardımcısı olarak görev yaptığı projede Mimarlık bölümünden ilgi duyan öğrencilerin kazı çalışmalarında zorunlu stajlarını yapma imkânı da bulunmaktadır.

 

 

Eski Site