Vizyon

  • Vizyonumuz
  • Vizyonumuz

    Yerelden evrensele uzanan tarihsel süreçte ortaya çıkan tüm sanatsal, kültürel ve mimari birikimleri ve deneyimleri himaye eden, eserlerini ve çalışmalarını toplumla paylaşan, özgün ve kalıcı olabilmeyi başaran bir Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olmaktır.

    Tarihi ve kültürel değerlere ve insana saygılı, çevreye ve topluma duyarlı, eleştirel düşünceye açık, hoşgörülü, aynı zamanda başka disiplinlilerle işbirliği yapabilen ve paylaşabilen, bilgi ve teknolojik gelişmelere yatkın, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, başarılı öğrenciler yetiştirmektir.

    Eski Site