Tarihçemiz

  • Tarihçemiz
  • Tarihçemiz

    Fakültemiz; 16 Şubat 2018 tarih ve 30334 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun 8/1/2018 tarihli ve 2018/11209 sayılı kararı ile kurulmuştur.

    Fakültemizce ilk olarak, 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren Mimarlık Bölümü'ne öğrenci alınmıştır.

    Eski Site