Misyon

  • Misyonumuz
  • Misyonumuz

    Evrensel değerlere bağlı, insanlığa hizmet merkezli bir yönetim anlayışı ile uluslararası standartlara uygun etkin ve kaliteli sanat, tasarım ve mimarlık eğitimi ve öğretimi sunmak.

    Mesleki alanda ulusal ve uluslararası projeler üretmek, sektör ve toplum işbirliğine en üst düzeyde katkıda bulunmak.    

    Çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve yetenekleri birleştirerek kendini özgürce ifade edebilen ve etik değerleri özümseyen, araştırmacı, yenilikçi, özgün, çevreye duyarlı ve nitelikli öğrenciler yetiştirmek.

    Eski Site