YURT DIŞI STAJLARI HAKKINDA

Fakültemiz öğrencilerinin yurt dışında staj yapmaları konusu görülmüş olup,  COVİD-19 salgını ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde kayda değer bir gelişme sağlanana kadar, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Staj Genel Esasları 15. madde kapsamında, fakülte öğrencilerinin yurt dışında staj yapmalarının uygun olmadığına karar verilmiştir. 

Eski Site